03.11.2017

Základová deska

Bylo zahájeno armování a betonáž základové desky objektu.

Stavba úspěšně pokračuje další fází zakládání domu.