21.09.2017

Zahájení stavby

Stavba projektu Rezidence Křivoklátská byla zahájena

Staveniště je oploceno, jsou provedeny potřebné přeložky inženýrských sítí a aktuálně je zahájen již i výkop stavební jámy