13.03.2018

Strop 3.NP domu

Stavba postupuje dalším patrem.

Aktuálně je prováděna betonáž stropu již 3.NP domu